Spring för det lilla livet!

”Spring för det lilla livet 2017”

Den 9 september är det dags för loppets 5 års jubileum. Anmäl dig redan idag!

 

Gå gärna med i vår Facebook grupp "Spring för det lilla livets lopp"!

Läs mer om Lilla barnets fond på: www.lillabarnet.se

Lilla barnets fond Plusgiro 900155-3